emblem of ierfop partner

I.E.R.F.O.P. ONLUS

Włochy
Strona www:
www.ierfop.org

I.E.R.F.O.P. Onlus jest organizacją zajmującą się szkoleniami zawodowymi założoną w 1988 roku przez stowarzyszenia reprezentujące wszystkie rodzaje niepełnosprawności.

Główne cele I.E.R.F.O.P. to:

  • podnoszenie świadomości i działania na rzecz dostępu do szkoleń dla osób niepełnosprawnych, aby umożliwić ich większą integrację ze społeczeństwem i rynkiem pracy;

  • szkolenie pracowników socjalnych zaangażowanych w usługi dla osób niepełnosprawnych;

  • ciągłe doskonalenie oferowanych usług oraz szkoleń.