emblem of ierfop partner

I.E.R.F.O.P. ONLUS

Italia
Adresă email:
ierfop@ierfop.org
I.E.R.F.O.P. Onlus (Institutul European de Cercetare, Formare și Orientare Profesională de Excelență pentru Persoane cu Handicap și Persoane Marginalizate – Organizație Non Profit), este o organizație de formare profesională înființată în 1988 de către principalele asociații care reprezintă toate tipurile de handicap.   I.E.R.F.F.O.P. are ca obiective principale:  
  • să sporească gradul de conștientizare și să promoveze accesul la formare al persoanelor cu handicap, pentru a permite o mai bună integrare a acestora în societate și în lumea muncii;
  • să instruiască asistenții sociali implicați în serviciile pentru persoanele cu handicap;
  • să răspundă nevoilor participanților la cursurile de formare, urmărind îmbunătățirea progresivă a serviciilor oferite.
  Un element comun al acestor obiective este o îmbunătățire continuă și durabilă, strâns legată de relația cu mediul de formare a persoanelor cu handicap.