Załącznik: Wzmocnienie pozycji w kształceniu i szkoleniu zawodowym poprzez innowacyjne i integracyjne podejście do uczenia się