learn
home5_4
OBIECTIVELE PROIECTULUI VELA

OBIECTIV GENERAL: Construirea unei societăți mai solide și mai durabile în UE, prin consolidarea educației și formării profesionale după criza COVID-19, sprijinirea inovării și incluziunea grupurilor vulnerabile.

OBIECTIVE SPECIFICE: Sprijinirea practicienilor în domeniul educației și formării profesionale pentru a aborda procesele de predare și învățare, prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor abordări noi și mai relevante în materie de predare și învățare. Sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru a face față provocărilor prezentate de recenta trecere bruscă la învățământul online și la distanță, promovând în același timp egalitatea de șanse în rândul persoanelor din toate mediile.

REZULTATELE PROIECTULUI

Platforma Moodle: Accesibilitatea digitală pentru a sprijini educatorii din domeniul VET în implicarea persoanelor cu dizabilități în învățarea digitală.

Manual digital: Modalități de îmbunătățire a calității învățării online, strategii de menținere a concentrării în timpul sesiunilor online lungi și resurse bazate pe jocuri.

Cadrul European pentru furnizarea de competențe digitale - Instrumente de validare și recunoaștere a evaluării competențelor.

GRUPUL ȚINTĂ
pexels-antoni-shkraba-6609372

Educatori, practicieni și formatori în domeniul educației și formării profesionale

Care doresc să își consolideze competențele digitale pentru a spori caracterul captivant al cursurilor din domeniul VET și pentru a facilita implicarea grupurilor vulnerabile în procesul de educație.

pexels-jonathan-borba-3285203

Manageri de proiect, lideri ai comunității și asistenți sociali

Care sunt interesați să își îmbunătățească capacitatea de a utiliza instrumente digitale inovatoare pentru incluziunea socială a grupurilor marginalizate.