Titlul proiectului

Consolidarea competențelor în domeniul VET prin abordări inovatoare și incluzive de învățare

Numărul proiectului

2021-1-IT01-KA220-VET-000032964

DESCRIEREA PROIECTULUI

Șocul crizei COVID-19 asupra educației a fost fără precedent. Aceasta a dat timpul înapoi în ceea ce privește atingerea obiectivelor internaționale în materie de educație și i-a afectat în mod disproporționat pe cei mai vulnerabili. Conform “ONU – Policy Brief: Education during Covid-19 and beyond”, mai mult de 1,5 miliarde de elevi de pe întreaga planetă sunt sau au fost afectați de lipsa de educație din cauza pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, sistemele de educație și formare profesională (VET) sunt afectate în mod unic și au primit o atenție limitată în comparație cu alte părți ale sistemului de educație și sunt adesea considerate ca având un statut inferior. În timp ce pentru școlile obișnuite, guvernele au adoptat protocoale pentru a permite elevilor să se întoarcă la școală, în domeniul VET există o neglijență îngrijorătoare.

Există o varietate uriașă...

… de instrumente disponibile pentru profesori și formatori pentru a-și crea propriile materiale și medii de învățare, dar marea majoritate a acestora nu sunt specifice învățământului profesional și tehnic. Materialele deja elaborate cu conținut specific domeniului VET sunt mult mai puțin dezvoltate. În cele mai multe cazuri, instrumentele puse la dispoziție de reprezentanții din sectorul public sau privat se concentrează exclusiv pe cunoștințe teoretice. Există riscul ca elevii din acest domeniu să fie dezavantajați în comparație cu elevii din alte filiere educaționale, deoarece se depun mai multe eforturi pentru materiile școlare generale. Această situație extraordinară reprezintă o oportunitate atât pentru furnizorii VET, cât și pentru cursanți, de a-și dezvolta competențele digitale.

Proiectul VELA se opune acestei crizei educaționale, sprijinind furnizorii de educație și formare profesională în utilizarea unor abordări inovatoare și a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare. Educatorii vor fi dotați cu instrumente tangibile care să le îmbogățească bagajul cultural și să sprijine o abordare a inovării și utilizarea tehnologiilor digitale în vederea schimbărilor pedagogice, tehnice și organizaționale. VELA va contribui la punerea în aplicare a “Planului de acțiune privind educația digitală”, promovând utilizarea eficientă a instrumentului de auto-reflecție și schimbul de bune practici cu alte părți interesate de la nivel European, cooperând pentru a realiza trasee de învățare flexibile.

OBIECTIVE

Construirea unei societăți mai durabile la nivelul UE, îmbunătățind furnizarea de educație și formare după criza COVID-19, sprijinind inovarea și incluziunea grupurilor vulnerabile.

Sprijinirea practicienilor în domeniul educației și formării profesionale pentru a aborda procesele de predare și învățare, prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor abordări noi și mai relevante în materie de predare și învățare.

Sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru a face față provocărilor prezentate de recenta trecere bruscă la învățământul online și la distanță, promovând în același timp egalitatea de șanse în rândul persoanelor din toate mediile.

a group of red triangles on a black background
a group of red triangles on a black background
a group of red triangles on a black background
REZULTATELE PROIECTULUI

Manual: Analiza sferei de activitate a proiectului "VELA" și valorificarea bunelor practici.

Prezentarea formelor actuale și de perspectivă ale metodelor de educație digitală incluzivă și de îmbunătățire a competențelor prin intermediul instrumentelor digitale pentru potențialii și actualii profesioniști din domeniu; discutarea decalajelor în aceste domenii și a nevoilor grupurilor țintă din țările partenere și din UE.

CITIȚI MANUALUL

Platforma Moodle: Accesibilitatea digitală pentru a sprijini educatorii din domeniul VET în implicarea persoanelor cu dizabilități în învățarea digitală.

O platformă care va conține instrumentele necesare pentru a consolida abilitățile formatorilor de a oferi cursuri și materiale de învățare digitală accesibile pentru a servi la incluziunea persoanelor cu dizabilități sau nevoi speciale.

ACCES

Manual digital: Modalități de îmbunătățire a calității învățării online, strategii de menținere a concentrării în timpul sesiunilor online lungi și resurse bazate pe jocuri.

Manualul digital include mijloace tehnologice interactive create pentru a evidenția semnele de progres/metode motivaționale și de colaborare, pentru a asigura transferabilitatea concretă pentru studenți și formatori.

Cadrul European pentru furnizarea de competențe digitale - Instrumente de validare și recunoaștere a evaluării competențelor.

Învățarea pe tot parcursul vieții și recunoașterea învățării și a competențelor au ca scop facilitarea tranziției între diferite locuri de muncă, întreprinderi sau sectoare, precum și trecerea de la șomaj sau inactivitate la ocuparea unui loc de muncă.

shape
a group of red triangles
GRUPUL ȚINTĂ
two people working on a laptop in a library Dimensions 1000 × 1500

Educatori, practicieni și formatori în domeniul educației și formării profesionale

Care doresc să își consolideze competențele digitale pentru a spori caracterul captivant al cursurilor din domeniul VET și pentru a facilita implicarea grupurilor vulnerabile în procesul de educație.

a person and another person working on computers in an office

Manageri de proiect, lideri ai comunității și asistenți sociali

Care sunt interesați să își îmbunătățească capacitatea de a utiliza instrumente digitale inovatoare pentru incluziunea socială a grupurilor marginalizate.

shape
shape
shape