emblem of oragne hill partner

ORANGE HILL Ltd.

Polska

Orange Hill (OH) działa na rynku edukacji i rozwoju pracowników od 2008 roku.

Działalność i struktura firmy podzielone są na 3 obszary:

  1. Opracowywanie i wdrażanie narzędzi i metodologii HRM,

  2. Szkolenia i doradztwo, głównie w zakresie umiejętności miękkich oraz różnorodności i inkluzji;

  3. Projektowanie, realizacja i zarządzanie innowacyjnymi projektami ukierunkowanymi na rozwój organizacji i pracowników, jak np.: systemy oceny kompetencji, modele kompetencyjne, diagnoza kultury organizacyjnej, pomiar satysfakcji pracowników, diagnoza potrzeb szkoleniowych, ocena efektywności szkoleń, opracowanie strategii zarządzania wiekiem i inne.