emblem of oragne hill partner

ORANGE HILL Sp. z o.o

Polonia
Adresă email:
biuro@orangehill.pl

Orange Hill (OH) este o micro-întreprindere, înființată în anul 2008, care activează în domeniul educației și a dezvoltării angajaților. Activitatea se referă în principal la servicii pentru companii (care reprezintă principalul grup de clienți). Activitatea și structura companiei sunt împărțite în 3 domenii:

 

  1. elaborarea și implementarea instrumentelor și metodologiilor de management al resurselor umane,
  2. formare și consultanță – în principal competențe transversale și diversitate și incluziune
  3. elaborarea, implementarea și gestionarea de proiecte inovatoare axate pe dezvoltarea organizației și a personalului, în principal sisteme de evaluare a competențelor, modele de competențe etc.

OH elaborează, implementează și gestionează sisteme pentru dezvoltarea organizației și a angajaților, de exemplu, sisteme de dezvoltare a personalului bazate pe competențe, modele de competențe, diagnosticarea culturii organizaționale, măsurarea satisfacției angajaților, evaluarea nevoilor de formare, evaluarea eficienței formării, elaborarea de strategii de gestionare a vârstei etc.