emblem of prism partner

PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Włochy

PRISM jest przedsiębiorstwem społecznym typu non-profit z misją tworzenia równych szans na rzecz rozwoju społeczeństw, społeczności oraz osób. Działa od 2012 roku, z biurem w Palermo oraz siedzibą w Enna we Włoszech. PRISM ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi oraz związanymi z innowacjami w edukacji nieformalnej i rozwojem społeczności.

PRISM corocznie ocenia swój wkład w pozytywną zmianę społeczną poprzez ocenę wszystkich form znaczącej zmiany doświadczanej przez jednostki i społeczności wynikającej z zaangażowania organizacji jako “współeksperta“. Wpływ ten uwzględnia zwiększenie dochodów i poziomu inkluzji na rynku pracy, innowacje w dziedzinie edukacji, włączenie i zmiany w relacjach społecznych, wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz ogólny wpływ na jakość życia i dobrostan.