emblem of prism partner

PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Italia
Adresă email:
info@prismonline.eu

PRISM este o întreprindere socială non-profit cu misiunea de a crea oportunități egale pentru progresul responsabil al societăților, comunităților și oamenilor – acționând din ahul 2012 ca agent de dezvoltare, cu sediul operațional în orașul Palermo și sediul social în Enna, Italia.

 

PRISM reprezintă un centru de co-planificare, deschis actorilor publici și privați, pentru elaborarea de strategii și intervenții de dezvoltare adaptate, menite să valorifice diversitatea și resursele sociale, culturale și economice ale comunităților locale, dintr-o perspectivă internațională.

 

PRISM are o experiență bogată în gestionarea proiectelor cu impact social, în inițierea și coordonarea propunerilor locale, ale Uniunii Europene și internaționale, precum și în furnizarea de rezultate inovatoare, legate de educația non-formală și dezvoltarea comunitară.

 

PRISM își evaluează anual impactul social, prin evaluarea tuturor formelor de schimbare semnificativă experimentate de indivizi și comunități, în urma implicării acestora în activitățile noastre în calitate de “co-experți”. Impactul ia în considerare creșterea veniturilor și a nivelului de integrare pe piața muncii, inovațiile în domeniul educației, incluziunea socială și schimbările relaționale, efectele asupra sănătății fizice și mentale și impactul general asupra calității vieții și a bunăstării.

 

Principalele domenii de acțiune, care contribuie la creșterea impactului social, sunt:

 

  • Antreprenoriat și capacitatea de inserție profesională; Creșterea dezvoltării umane și a integrării socio-profesionale, consolidând în același timp Spațiul Economic European pentru a stimula inițiativele de ocupare a forței de muncă independente și consolidarea, perfecționarea și recalificarea resurselor umane și a sistemelor de acțiune eficientă.
  • Cercetare, inovare și noi tehnologii
  • Coeziune socială, echitate și egalitate; Îmbunătățirea și consolidarea calității, vitalității și creativității cercetării Europene care urmărește planificarea și promovarea de soluții și intervenții comune.
  • Coeziune socială, echitate și egalitate; Valorificarea măsurilor de responsabilizare în contexte sociale, economice și educaționale – urmărind echilibrarea șanselor, pentru o societate incluzivă și accesibilă pentru toți, bazată pe drepturile omului și egalitatea de gen.
  • Dezvoltare locală și durabilitate; Promovarea schimbului de bune practici în vederea unui model de dezvoltare durabilă privind intervențiile și serviciile care vizează protejarea și îmbunătățirea condițiilor mediului local și utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale.
  • Cooperare internațională, mobilitate și tineret; Îmbunătățirea mobilităților transsectoriale și transnaționale pentru promovarea incluziunii și explorarea strategiilor integrate și structurate pentru o creștere globală inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.