learn
home5_4
OBIECTIVELE PROIECTULUI VELA

OBIECTIV GENERAL: Construirea unei societăți mai solide și mai durabile în UE, prin consolidarea educației și formării profesionale după criza COVID-19, sprijinirea inovării și incluziunea grupurilor vulnerabile.

OBIECTIVE SPECIFICE: Sprijinirea practicienilor în domeniul educației și formării profesionale pentru a aborda procesele de predare și învățare, prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor abordări noi și mai relevante în materie de predare și învățare. Sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru a face față provocărilor prezentate de recenta trecere bruscă la învățământul online și la distanță, promovând în același timp egalitatea de șanse în rândul persoanelor din toate mediile.

REZULTATELE PROIECTULUI

Manual: Analiza sferei de activitate a proiectului "VELA" și valorificarea bunelor practici.

Platforma Moodle: Accesibilitatea digitală pentru a sprijini educatorii din domeniul VET în implicarea persoanelor cu dizabilități în învățarea digitală.

Manual digital: Modalități de îmbunătățire a calității învățării online, strategii de menținere a concentrării în timpul sesiunilor online lungi și resurse bazate pe jocuri.

Cadrul European pentru furnizarea de competențe digitale - Instrumente de validare și recunoaștere a evaluării competențelor.

GRUPUL ȚINTĂ
pexels-antoni-shkraba-6609372

Educatori, practicieni și formatori în domeniul educației și formării profesionale

Care doresc să își consolideze competențele digitale pentru a spori caracterul captivant al cursurilor din domeniul VET și pentru a facilita implicarea grupurilor vulnerabile în procesul de educație.

pexels-jonathan-borba-3285203

Manageri de proiect, lideri ai comunității și asistenți sociali

Care sunt interesați să își îmbunătățească capacitatea de a utiliza instrumente digitale inovatoare pentru incluziunea socială a grupurilor marginalizate.